Obowiązuje od 03.2021

REGULAMIN ZAWODÓW

Puchar Mazowsza w łucznictwie FIELD 2021

 1.  Organizatorem głównym zawodów jest Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA
  z siedzibą w Warszawie. Organizatorem poszczególnych rund mogą być dodatkowo kluby
  partnerskie.
 2. Zawody rozgrywane są według zasad WA. Odległości dla danych kategorii:
  a) Dzieci strzelają na odległościach 5 – 20 metrów (palik niebieski) (tarcza 40cm: 5 – 10m, 60cm: 10 – 15m, 80cm: 15 – 20m)
  b) Młodzicy strzelają na odległościach 5–30 metrów (palik czerwony) (tarcza 40cm: 5 – 15m, 60cm: 10 – 20m, 80cm: 20 – 30m)
  c) Juniorzy młodsi (kadet) strzelają na odległościach według zasad WA Field
  d) Kategoria open strzela na odległościach według zasad WA Field

 3. Dopuszcza się odstępstwa od regulaminu w poszczególnych rundach zawodów. Odstępstwa
  regulowane będą komunikatami Organizatora.

 4. Jeśli komunikat danej rundy nie stanowi inaczej, zawody są rozgrywane w konkurencjach:
  − Łuk olimpijski (recurve)
  − Łuk bloczkowy (compound)
  − Łuk barebow
  − Łuk instynktowny (instinktiv)
  − Łuk longbow
  Wyciąg z regulaminu WA dotyczący sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  Podział na kategorie instinctive i longbow oraz podział kategorii ze względu na płeć zależy od liczby
  zgłoszeń (aby kategoria została wydzielona potrzebne jest minimum 5 osób).

 5. Puchar Mazowsza Field składa się z 4 rund. Pierwszego dnia strzelane są kwalifikacje na 12 celach
  nieoznaczonych oraz oznaczonych w przypadku kat. Kadet, open i na 6 lub 8 celach nieoznaczonych
  oraz oznaczonych w przypadku kat. dzieci, młodzików (w zależności od liczby zgłoszeń).
  Drugiego dnia strzelane są eliminacje (pojedynki).
  Przewidywane terminy i miejsca rund:
  1 runda – 24-25.04.2021 Łazy k. Wyszkowa
  2 runda – 29-30.05.2021 Łazy k. Wyszkowa
  3 runda – 10-11.07.2021
  4 runda – 11-12.09.2021 Warszawa

 6. Nagrody:
  a) Nagrody za poszczególne rundy
  − dla miejsc 1 – 3 przewidziane są medale, dla miejsc 1 – 6 dyplomy
  − dokładne zasady każdorazowo są określane w komunikacie organizatora
  b) Nagrody za cały cykl zawodów
  − Za miejsca 1 – 3 nagrody finansowe w kategorii open. W pozostałych kategoriach nagrody
  rzeczowe.
  − Za miejsca 1 – 3 puchar
  − Za miejsca 1 – 8 dyplomy

 7. Zgłoszenie do zawodów: szczegóły będą podane w komunikacie do każdej rundy.
  Liczba zawodników w każdej rundzie jest ograniczona.
  O liście startowej decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie startowego w terminie podanym w komunikacie Organizatora.

 8. Opłatę startową wnosi się gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem strzelań.
  a) Open – 70 zł (po terminie – 100 zł)
  b) Kadeci – 50 zł (po terminie – 70 zł)
  c) Młodzicy, dzieci – 30 zł

 9. Koszt wyżywienia i noclegu podawany będzie w poszczególnych komunikatach o danej rundzie.

 10. Punktacja za poszczególne rundy PMF przyznawana jest za miejsce w kwalifikacjach i dodatkowo miejsce zajęte w eliminacjach. Cały cykl zawodów wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów.
  1 msc. – 20pkt
  2 msc. – 16pkt
  3 msc. – 13pkt
  4 msc. – 10pkt
  5 msc. – 8pkt
  6 msc. – 7pkt
  7 msc. – 6pkt
  8 msc. – 5pkt
  9 msc. – 4pkt
  10 msc. – 3pkt
  11 msc. – 2pkt
  12 msc. – 1pkt

 11. Harmonogram zawodów
  (sobota)
  Strzelanie rundy nieoznaczonej i oznaczonej w kat. dzieci i młodzicy
  Strzelanie rundy nieoznaczonej i oznaczonej w kat. kadet, open
  (niedziela)
  Strzelanie pojedynków

  Harmonogram zawodów może ulec zmianie. Szczegółowy plan dostępny jest w komunikatach dotyczących poszczególnych rund.

 12. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i jest świadom obowiązujących w czasie zawodów zasad bezpieczeństwa.

 13. Podczas zawodów obowiązuje strój sportowy. Ze względu na bezpieczeństwo zabronione są elementy kamuflażu. Sprzęt sportowy w malowaniu w kamuflaż musi mieć wyraźny element odróżniający łuk od otoczenia (np. odblask).

 14. W czasie zawodów obowiązują aktualne obostrzenia związane z pandemią COVID. Zależnie od sytuacji pandemicznej zawody mogą zostać odwołane.

 15. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas trwania zawodów.

 17. Zgłoszenie do zawodów oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zmianami). Pełen zapis o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępny w formularzu zgłoszeniowym na poszczególne rundy.

 18. Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.